Cynhadledd Dyfodol Darlledu Cymraeg

Bydd Dathlu’r Gymraeg yn cynnal cynhadledd ar ddydd Iau, 9 Tachwedd yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd i drafod Dyfodol Darlledu Cymraeg.

Un o nodau’r diwrnod fydd gwneud cyfraniad uniongyrchol at yr adolygiad annibynnol o S4C a gynhelir gan Lywodraeth San Steffan, ac ysgogi unigolion a mudiadau i gyfrannu’n ffurfiol at y broses.

A caiff y rhwyd ei daflu dipyn yn ehangach gan gynnwys siaradwyr a thrafodaethau nid yn unig ar S4C ond ar ddarlledwyr eraill, gan gynnwys y BBC, a dulliau eraill o ddarlledu, gan gynnwys ar lefel gymunedol.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cadeirydd y Gynhadledd: “Mae’r gynhadledd hon yn gyfle pwysig i drafod darlledu yn yr iaith Gymraeg yn ei holl ffurfiau cyfoes a hynny ar gyfnod heriol i’r diwydiannau creadigol. Trwy ddod a phrif gynrychiolwyr y sector a mudiadau’r iaith Gymraeg at ei gilydd, y nod yw rhannu syniadau cyffrous a datblygu strategaethau uchelgeisiol at y dyfodol.”

Dywedodd Rebecca Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg “Mae Dathlu’r Gymraeg yn edrych ymlaen at ddiwrnod o drafodaethau amrywiol a heriol ar ddyfodol darlledu Cymraeg. Bydd siaradwyr o statws uchel yn y diwydiannau creadigol a lleisiau llawr gwlad yn rhannu syniadau ac yn cyd-drafod ar y pwnc hwn sy’n agos at ein calonnau, a hynny ar adeg hynod ddylanwadol.”

DIWEDD

Nodiadau

Dyddiad: Dydd Iau, 9fed o Dachwedd 2017, 10:00yb-16:00yh

Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd

Siaradwyr a phanelwyr:

Yn cadeirio: yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Euryn Ogwen Williams, Cadeirydd Adolygiad S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr S4C

Betsan Powys, BBC Radio Cymru

Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol Grŵp Tinopolis

Huw Marshall, @YrAwrGymraeg;

Iola Jones, Cyfarwyddwr Marchnata Mudiad Meithrin

Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C

Cai Morgan, Hansh!

Iestyn Garlick, TAC

Daniel Glyn, awdur a chomedïwr

Siân Morgan Lloyd, Prifysgol Caerdydd

Non Vaughan Williams, Prifysgol Abertawe

Dr Helen Davies, Prifysgol De Cymru

a phanel o fyfyrwyr o JOMEC Cymru yn cynnwys: Liam Ketcher, Aled Huw Russell, Lleu Bleddyn, Llion Carbis ac Elen Davies