Cwestiynu cyllid y Llywodraeth

Heddiw fe ysgrifennodd Mudiadau Dathlu’r Gymraeg at y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gofyn am wybodaeth pellach ynglŷn a chyllid drafft y llywodraeth – a’r arian a glustnodwyd yn hwnnw o ran y Cymraeg.
“Mae’n fater o bryder i ni”, meddai, Penri Williams ar ran Mudiadau Dathlu’r Gymraeg, “fod y cyllid drafft yn awgrymu y bydd lleihad o £700,000 yn yr arian ar gael i gefnogi’r gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd er mwyn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg”.
“Yn dilyn canlyniadau pryderus y cyfrifiad yng nghyswllt y Gymraeg a’r angen i wireddu strategaeth y llywodraeth ar ei chyfer – a gan edrych ymlaen at gynlluniau’r llywodraeth yn dilyn y Gynhadledd Fawr, mawr yw ein diddordeb yn y cyllid a fydd ar gael er mwy cefnogi’r iaith.”
“Edrychwn ymlaen at dderbyn mwy o wybodaeth gan y Llywodraeth er mwyn i ni ddeall yn well beth yw gweledigaeth y Llywodraeth o safbwynt y Gymraeg, a’r disgwyliadau sydd wedi eu codi yn sgil y Gynhadledd Fawr.”