Ymchwiliad Safonau Comisiynydd y Gymraeg: Casglu barn y cyhoedd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei dogfen ‘Safonau arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg’ Comisiynydd y Gymraegar 6 Ionawr 2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn disgwyl y bydd safonau’r Gymraeg mewn cyfraith erbyn Tachwedd 2014. Mae ymchwiliad safonau Comisiynydd y Gymraeg wedi ei seilio ar safonau arfaethedig Llywodraeth Cymru.

Dylid mynd at wefan Llywodraeth Cymru i weld y ddogfen ‘Safonau arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg’. Gallwch wneud hynny drwy glicio ar y ddolen isod.

Safonau

26 sefydliad sy’n rhan o’r ymchwiliad safonau cyntaf, sef:

• 22 Cyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol Cymru; • 3 Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru, a • Gweinidogion Cymru.

Wrth gynnal yr ymchwiliad bydd Comisiynydd y Gymraeg yn ymgynghori â phob sefydliad perthnasol, y Panel Cynghori, ac â’r cyhoedd. Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed barn cynifer â phosibl o’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae holiadur ar y dudalen hon sy’n rhoi cyfle i chi nodi beth rydych yn teimlo sy’n rhesymol i sefydliadau ei wneud a’i ddarparu yn Gymraeg.

Cyfnod yr ymchwiliad safonau Dyddiad dechrau’r ymchwiliad safonau hwn yw 27 Ionawr 2014. Bydd yn dod i ben ar 18 Ebrill 2014.