Seminar: Safonau Iaith Llywodraeth Cymru

Seminar: Safonau Iaith Llywodraeth Cymru
Dydd Llun Mawrth 17eg 10yb – 12yp
Ystafell Cyfarfod, Gwersyll yr Urdd, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
(Bydd modd ymuno dros gyswllt fideo o swyddfeydd eraill yr Urdd)
Siaradwr: Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg Hwylusydd: Dr Jeremy Evas, Prifysgol Caerdydd