Safonau y Gymraeg

Safonau 2014Mae’r set gyntaf o safonau mewn perthynas â’r Gymraeg wedi ei chyhoeddi

Gellir darllen y safonau yma >  Safonau

Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal ymchwiliad rhwng 27Ionawr a 18 Ebrill i ddyfarnu pa sefyliad a pha safonau fydd yn gymwys iddynt.

Yn dilyn cyhoeddi’r Safonau newydd gan y Llywodraeth mae dyletswydd ar Comisiynydd y Gymraeg i wneud ymchwiliad i ddyfarnu a ddylai corff orfod cydymffurfio â safonau a pha safonau ddylai fod yn benodol gymwys iddynt.

Mae’r Ymchwiliad Safonau cyntaf yn cychwyn ar y 27 Ionawr ac yn parhau hyd 18 Ebrill ac yn cynnwys y Cynghorau Sir, y Parciau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Bydd yr Ymchwiliad yn rhoi cyfle i’r awdurdodau ymateb i’r Safonau a hefyd bydd Holiadur i’r cyhoedd rhoi ei barn ar y Safonau ac fe fydd y Comisiynydd yn ystyried y Cynlluniau Iaith presennol a’r adroddiadau monitro.

Erbyn 30 Mai bydd y Comisiynydd yn paratoi adroddiad ar y Safonau all gynnwys argymhellion i’w newid neu addasu ac yn nodi pa gyrff ddylai fod yn gweithredu pa safonau.

Bydd y Llywodraeth yn ystyried adroddiad y Comisiynydd ac yn paratoi Rheoliadau i’w gosod gerbron y Cynulliad fydd yn enwi pob awdurdod ac a ba Safonau y bydd angen iddo gydymffurfio.

Disgwylir cwblhau y broses erbyn diwedd mis Tachwedd 2014.

Bydd amserlen yn cael ei gyhoeddi ar gyfer yr un broses i gyrff eraill megis yr Awdurdodau Iechyd ayb.

Bydd y Comisiynydd yn rhoi hysbyseb Statudol fod yr Ymchwiliad yn digwydd ar 27 Ionawr ac yn gwahodd y cyhoedd i ymateb drwy Holiadur ar-lein neu drwy e-bost.