DIWRNOD SHWMAE SUMAE, Hydref 15ed, 2014

Blwyddyn Newydd Dda. Yn gyntaf DIOLCH YN FAWR I bawb weithiodd mor galed I ddathlu’r Gymraeg  yn 2013, roedd  llwyddiant y Diwrnod Shwmae Su’mae cyntaf erioed wedi ysbrydoli unigolion yn hen ac  ifanc mewn cymunedau ar draws Gymru gyfan.Shwmae Sumae 15Hydref

Lawnsiwyd y diwrnod am y tro cyntaf llynedd,  cofrestrwyd tua 120 o weithgareddau. Gwnaethpwyd fideo yn Sir Benfro, fflachmobiodd myfyrwyr a dysgwyr Aberystwyth; cynhaliwyd bore coffi mewn sawl cymuned a cynhaliodd sawl ysgol  di-Gymraeg diwrnod I ddathlu a hybu yr iaith.  Roedd gweithgaredd Facebook a Twitter wedi llwyddo I ledaenu y neges mor bell a’r Wladfa, cyraeddodd yr hashnod #Shwmaesumae tua 700,000 cyfrif ar y diwrnod, sy’n tipyn o gamp! Mae hyn I gyd wedi gosod cynsail da ar gyfer y dyfodol.

Felly beth am wneud yr un peth eleni eto a chofio annog pobl a chymdeithasau eraill yn eich bro/trefi/pentrefi I ymuno yn y dathlu. Gallwn ni lwyddo I ledaenu’r neges bod y Gymraeg I bawb ac annog cyfranogiad gan bawb beth bynnag yw eu gafael ar yr iaith.

Ymgyrch o’r gwraidd yw hon, ymgyrch bositif I hyrwyddo yr iaith, ac yn bennaf oll ymgyrch cynhwysol I ddod a Chymry rhugl eu Cymraeg, dysgwyr a Chymry sy’n ystyried eu Cymraeg yn “dalcen slip” at eu gilydd.  Mae’r modd y cydiodd y diwrnod yn nychymyg pobl wedi profi maint yr awch a’r ewyllys da sydd gan gymunedau Cymru tuag at yr iaith a’r hyn sy’n rhyfeddol yw nad oedd unrhyw nawdd yn gyrru’r ymgyrch, dim ond brwdfrydedd a’ch creadigrwydd CHI!.