Llwyddiant Diwrnod Shwmae Su’mae

Roedd cymunedau ar draws Cymru wedi cymryd rhan yn niwrnod Shwmae Su’mae ar 15 Hydref a drefnwyd gan Mudiadau Dathlu’r Gymraeg. Pwrpas y diwrnod oedd annog pobl i gychwyn sgwrs yn Gymraeg. Mewn siopau, busnesau, ysgolion a swyddfeydd roedd pobl yn cyfarch ei gilydd yn Gymraeg ac yn darganfod pobl eraill hefyd sy’n gallu siarad Cymraeg.

Shwmae Sumae