Iaith fyw – Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i fod yn rhan o’r drafodaeth am ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Dyddiad y Digwyddiad: 04/07/2013Cyfle i ddweud eich dweud o 31/05/13 hyd at y brif gynhadledd, “Y Gynhadledd Fawr” ar 04/07/13

Mewn ymateb i ffigurau Cyfrifiad 2011, rydyn yn cychwyn trafodaeth genedlaethol ar ddyfodol y Gymraeg. Yn chwilio am syniadau ymarferol i gynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg a gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:
” Dw’i am sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud. Dwi o’r farn bod y rhan fwyaf o bobl Cymru am weld ein hiaith yn tyfu ac yn ennill tir yn y blynyddoedd i ddod. Dyna pam mae’n hanfodol bod pawb yn gwneud ei ran nawr. ”

Mae yna sawl ffordd i fod yn rhan o’r drafodaeth:

Fforwm ar-leinewch i fforwm
Survey Monkeycwblhewch yr arolwg (dolenni allanol)

Ebost: iaithfyw@iaith.eu
Ffôn: 01239 711668
Grŵp trafod yn y gymuned
Twitter: #iaithfyw
Facebook – ewch i tudalen Facebook (dolennu allanol)

Bydd y safbwyntiau sy’n cael eu mynegi yn ystod y drafodaeth yn cael eu trafod yn y Gynhadledd Genedlaethol, “Y Gynhadledd Fawr” ar 4 Gorffennaf, a fydd yn helpu i lywio’r cynlluniau gweithredu sy’n cyd-fynd â Strategaeth y Gymraeg a Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.