Hystings Y Gymraeg

2016 Hystings

Y GYMRAEG 2016 – 2021

HYSTINGS CENEDLAETHOL

HAWL I HOLI YMGEISWYR

Y CYNULLIAD

7.30yh NOS LUN, 29 CHWEFROR 2016

YR HEN LYFRGELL, YR AIS, CAERDYDD

Cadeirydd: Owain Phillips

Alun Davies     – Llafur

Suzy Davies     – Ceidwadwyr

Aled Roberts    – Democratiaid Rhyddfrydol

Glyn Wise               – Plaid Cymru

 

Trefnir y noson gan Dathlu’r Gymraeg.

Gwahoddir cwestiynau ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a

gwybodaeth@dathlu.cymru neu 07912175403

 

www.dathlu.cymru