Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg

Ceir gwahoddiad isod i gyfarfod nesaf Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg

Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg


Trafodaeth gydag Aled Roberts, Cadeirydd, Bwrdd Ymgynghori Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

6.30y.h. Nos Fercher, 10fed Hydref


Ystafell Cynadledda A, Tŷ Hywel, Y Cynulliad Cenedlaethol

Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg
Noddir gan Dr Dai Lloyd AC
RSVP – Marcia.spooner@cynulliad.cymru