Cynhadledd Llwyddiannus ym Merthyr

Cynhaliwyd Cynhadledd lwyddiannus dros ben ym Merthyr ar 21 Mai i drafod Busoddi yn y Gymraeg.Cynhadledd 2014

Daeth arweinwyr tri plaid o’r Cynulliad – Kirsty Williams, Leanne Wood ac Andrew RT Davies yn ogystal â Keith Davies o’r Blaid Lafur. Roedd eu datganiadau yn gefnogol iawn i’r Gymraeg ac gobeithiwn weld y Cynulliad a’r Llywodraeth yn gweithredu yn gyflym mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.

Hefyd cafwyd anerchiadau diddorol gan nifer o gyfranwyr yn cynnwys Paul Bilbao o Wlad y Basg.Cynhadledd 2014 Paul Bilbao

Ceir crynodeb o’r cyfraniadau yn y linciau isod.

Paul Bilbao –  Paul Bilbao Address

Cefin Campbell – Y Gymraeg yn Sir Gar

Rhian Huws Williams – Cyngor Gofal Cymru

Sian Lewis – Menter Caerdydd

Dai Bryer – Urdd