Cynhadledd 2016+

Cynhadledd2015Mae Dathlu’r Gymraeg yn trefnu Cynhadledd Maniffesto a Gweledigaeth i’r Gymraeg 2016+yng Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd, dydd Mawrth, 16 Mehefin.

Amcan y Gynhadledd yw paratoi Maniffesto a Gweledigaeth i’r Gymraeg 2016+ fydd yn cynnwys ein syniadau i hybu’r Gymraeg a’i diogelu o fewn ein cymunedau.

Er mwyn llunio’r strategaethau bydd y gynhadledd yn  trafod

Trechu Tlodi
Hawliau
Cymuned
Addysg

Mae gwhaoddiad i bawb sydd â diddordeb i gyfrannu a chynnig syniadau ar gyfer datblygu’r Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf.

Am wybodaeth am y gynhadledd ac am ffurflen gofrestru cliciwch yma:

Cynhadledd DG 2015 Cofrestru

Cynhadledd DG 2015 Gwahoddiad