Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol

Grŵp Trawsbleidiol ar yr Iaith Gymraeg y Cynulliad

Ymunwch gyda ni ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp.

Cadeirydd: Jeremy Miles AC

6pm, Nos Lun, 26ain Mehefin

Ystafell Gynadledda C ,Tŷ Hywel

“Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol”

Siaradwyr:

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

Xabier Landabidea Urresti, Prifysgol La Universidad de Deusto, Gwlad y Basg

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

Ymunwch gyda ni am drafodaeth ddifyr a chyfle i helpu llywio trafodaethau’r grŵp yn y Pumed Cynulliad.

Bydd trafodion y grŵp yn Gymraeg, gyda chyfleusterau cyfieithu ar gael.