Dyfodol Darlledu Cymraeg

Cynhadledd Dathlu’r Gymraeg 2017 – Dyfodol Darlledu Cymraeg

 

 

Cynhadledd wedi ei ohirio

 

 

Dyddiad: 10yb Dydd Gwener,

Lleoliad: Canolfan yr Urdd, Bae Caerdydd

Siaradwyr gwadd: Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, Huw Marshall, Cai Morgan (Sianel Pump), Rhodri ap Dyfrig – mwy i gadarnhau

Amcan y digwyddiad:

Bydd cylch gorchwyl S4C a’i fformiwla ariannu yn cael ei adolygu ar gyfer y cyfnod wedi 2017. Disgwylir i’r Llywodraeth gyhoeddi cynnig ynghylch hyn yn y flwyddyn newydd.

Felly mae maes darlledu yn bwnc trafod amserol a pherthnasol. Mae’r adolygiad yn cynnig cyfle i alw am ddiogelu a chynyddu cyllid S4C ond hefyd i annog meddwl mwy creadigol o ran datblygu defnydd a phresenoldeb y Gymraeg yn y cyfryngau ac ar lwyfannau digidol yn ehangach.

Nod y diwrnod fydd datblygu a hwyluso’r drafodaeth drwy gynnig fforwm i arbenigwyr yn y maes er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau gwleidyddol sydd yn yr arfaeth. Bydd hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd yn gyffredinol am gyfraniad allweddol y maes pwysig hwn o ran dyfodol y Gymraeg.

Meysydd trafod o flaenoriaeth (gan gynnwys):
*       Strwythur
*       Cylch Gorchwyl
*       Cyllideb
*       Cydweithio agosach rhwng mwy o lwyfannau / cyfryngau digidol

 

Yn y prynhawn bydd ffocws mwy eang ar ddatblygu presenoldeb y Gymraeg ar y llwyfannau digidol gyda siaradwyr gwadd a thrafodaeth panel.